Ukážka životopisu

Životopis je dôležitou súčasťou Vašich materiálov, ktoré poskytujete pri uchádzaní sa o zamestnanie. Je to Vaša prvá vizitka, od ktorej vo výraznej miere závisí, či budete pozvaný na interview, či už do personálno-poradenskej spoločnosti, alebo priamo k potenciálnemu zamestnávateľovi. Venujte preto zvýšenú pozornosť jeho vypracovaniu po obsahovej i formálnej stránke. Ak budete posielať životopis do našej spoločnosti, pripojte, prosím, súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v nasledovnom znení:

„Súhlasím, aby agentúra Eureg Investment spol. s.r.o. v súlade so Zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov uložila mnou poskytnuté údaje, uvedené v životopise do svojej databázy pre účely sprostredkovania zamestnania po dobu šiestich mesiacov.“

Ukážka životopisu – Vzor životopisu

Zašlite si k nám životopis, v prípade vhodnej pracovnej ponuky Vás budeme kontaktovať.

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa